Gmina Godziesze Wielkie

Godziesze Wielkie

Tytuł zamówienia

Zakup i montaż elementów instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla obiektu gminnej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych

Krótki opis

W ramach przedsięwzięcia przewidziano zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii (słońce) o łącznej mocy nieprzekraczającej 50 kW.

Termin składania minął: 7 lipca 2023, 10:00:00

w zeszłym roku


Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb udzielenia

Podstawowy bez negocjacji

Główny kod CPV

45310000-3

Dodatkowe kody CPV

09331200-0

45311000-0

45223810-7


Wyślij wiadomość


Jeżeli posiadasz konto w systemie skorzystaj z komunikacji dla zalogowanych.

Formularz służy do przesłania wiadomości lub pytania. Nie należy przesyłać ofert, gdyż nie zostaną uwzględnione w procesie wyboru.


SIDAS PZP - Platforma Zamówień Publicznych
Produkt roku 2021 według miesięcznika IT w Administracji
Strona publiczna
Kontakt - Madkom SA

    al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

    58 712 60 20


© 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona wykorzystuje ilustracje serwisu Streamline

WCAG 2.1