Kontakt - Madkom SA

Centrala w Gdyni

al. Zwycięstwa 96/98
81-451, Gdynia
Tel.: 58 712 60 20

Oddział w Krakowie

ul. Przemysłowa 12
30-701, Kraków

Pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000394954

NIP 586-227-27-56, REGON 221508925

Kapitał zakładowy 5.069.750,00 PLN (opłacony w całości)

Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie

Polityką Prywatności

.