Powiat Ostródzki

Ostróda

Tytuł zamówienia

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie świadczenia usług nadzoru techniczno - merytorycznego w projekcie pn. „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap II”

Krótki opis

Zakres rzeczowy objęty przedmiotem zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do zapytania oraz wyciągiem ze studium wykonalności Projektu - zał. nr 1A do zapytania.

Termin składania minął: 7 maja 2021, 11:00:59

3 lata temu


Rodzaj zamówienia

Usługa

Tryb udzielenia

Regulaminowy

Główny kod CPV

72224000-1


Wyślij wiadomość


Jeżeli posiadasz konto w systemie skorzystaj z komunikacji dla zalogowanych.

Formularz służy do przesłania wiadomości lub pytania. Nie należy przesyłać ofert, gdyż nie zostaną uwzględnione w procesie wyboru.


SIDAS PZP - Platforma Zamówień Publicznych
Produkt roku 2021 według miesięcznika IT w Administracji
Strona publiczna
Kontakt - Madkom SA

    al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

    58 712 60 20


© 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona wykorzystuje ilustracje serwisu Streamline

WCAG 2.1